Aika harva meistä on
kaikkien alojen asiantuntija.

Jos kaipaat oman tai johtoryhmäsi päätöksen teon teon tueksi kaupallista näkökulmaa niin tulen mielelläni auttamaan.