Kasvumanageri on olemassa niitä päättäjiä varten jotka haluavat kehittää oman yrityksen, yksikön, tiimin tai organisaation toimintaa markkinoinnin, myynnin ja viestinnän näkökulmasta. Kiireisessä arjessa vaaditaan nopeita päätöksiä ja lisää varmuutta päätöksen tekoon tulee, kun vaihtoehtoja saa miettiä ääneen jonkun ulkopuolisen kanssa. Jos haluat pysyä muuttuvan maailman menossa mukana tarvitset pienen etukenon, halun oppia uutta, rohkeutta katsoa asioita uudesta näkökulmasta ja sisua muuttaa omia toimintamalleja.

Kasvumanagerin vahvuudet

Kasvumanageri peilaa näkökulmia kaupallistamiseen valmentavan johtamisen otteella. Uteliaisuus myynnin, markkinoinnin ja viestinnän rooleihin kasvua tehtäessä antaa asiakkaille työkaluja toiminnan kehittämiseen. Oivalluttamiskyky on saanut asiakkailta paljon kiitosta. Uudet ideat ja kyky katso asioita laatikon ulkopuolelta ovat ehdottomasti Kasvumanagerin supervahvuuksia.

Työskentelytapa on keskusteleva. Toiminnan kehittämisen keskiössä on aina ihminen; nykyinen tai tuleva asiakas, työntekijä, tiimin jäsen, yhteistyökumppani jne. Kasvumanageri sitoutuu aidosti asiakkaan osaamisen kehittämiseen ja pyrkii antamaan uusia näkökulmia ja hyviksi todettuja käytänteitä eri aloilta. Tärkein arvo yhteistyössä on luottamus.

Kasvumanageri kohtauttaa ihmisiä. Vuosien aikana Kasvumanagerin verkostossa on syntynyt monta uutta asiakas- ja kumppanuussuhdetta.

Yhteistyömahdollisuudet

Kasvumanageri sopii jäseneksi ohjausryhmiin, projektitiimeihin, tuotekehitysryhmiin, yritysten hallituksiin jne. Ryhmiin jotka tarvitsevat kaupallista näkökulmaa yhteen tiettyyn projektiin, hankkeeseen tai muuten määräajaksi. Lue lisää.

Kasvumanageri sopii myös kumppaniksi henkilöille jotka kehittävät jatkuvasti oman yrityksen, yksikön tai organisaation toimintaa. Heille jotka haluavat uusia kaupallisia näkökulmia päätöksen teon tueksi ja toiminnan kehittämiseen.

Lue täältä lisää palveluista.

Mitä asiakas saa?

Yhteistyömme avulla asiakas ymmärtää oman tuotteensa tai palvelunsa kaupallisen arvon. Miten erotutaan kilpailijoista, kuinka tavoitellaan oikeita asiakkaita, miten rakennetaan lisäarvon tuottavaa brändiä jne.

Lyhyen aikavälin tavoite on auttaa asiakasta tekemään oikeita päätöksiä jotka vievät kohti tavoitteita. Pitkän aikavälin tavoite on rakentaa kokonaisuus johon kuuluu sitoutuneet yhteistyökumppanit, osaava ja innostunut henkilökunta, ostohaluiset asiakkaat ja houkuttelevat tuotteet. Tuloksena syntyy onnellisempia ihmisiä ja sitä kautta enemmän kassavirtaa.


Kumppanit

Kukaan ei menesty yksin. Kasvumanagerikin on halunnut verkostoitua parhaiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja tuottaa asiakkailleen näin entistä enemmän lisäarvoa. Lue lisää kumppaneista.


Rekisteri- ja tietosuojaseloste