Meidän Matkailu-Suomi -valmennus yhdistää suomalaiset matkailualan yritykset ja palveluntarjoajat kotimaisiin ja ulkomaisiin matkailijoihin. Haluamme auttaa yrityksiä tunnistamaan oman äänen, löytämään oikeanlaisia asiakkaita, tehostamaan myyntiä, rakentamaan houkuttelevia tuotteita ja varmistamaan, että asiakastyytyväisyys on 100 %.

Valmennus sisältää kolme pajaa

Kartoituspaja on lähtölaskenta koko valmennukselle jossa verkostoidutaan ja opitaan toisiltamme. Ryhmä käy yhdessä läpi pohjaa jolle yritykset rakentavat liiketoimintaa.

  • Yrityksen oman äänen tunnistaminen (arvot, visio ja missio)
  • Oikean asiakassegmentin tunnistaminen
  • Nykyisen tuotevalikoiman skannaus ja mahdollisesti uusien tuotteiden ideointi

Toisen pajan aiheena on uusasiakashankinta ja jälkimarkkinointi.

  • Onko yrityksellä käytössä oikeat myynti- ja markkinointikanavat
  • Tarvitseeko yritys myynnin tueksi uusia myynnin ja markkinoinnin työkaluja
  • Käydään läpi yrityksellä käytössä olevat myyntiresurssit ja -taidot

Kolmannen pajan tapaamisen aiheena on palvelumuotoilu ja asiakaskokemus.

  • Palvelukulttuurin tunnistaminen ja merkitys matkailualalla
  • Vieraanvaraisuus. Mitä se merkitsee ja kuinka se huomioidaan?
  • Odotusten ylittäminen tuottaa lisäarvoa. Miten sitä synnytetään?

Toteutus

Valmennus voidaan toteuttaa kasvotusten tai etänä. Ryhmäkoko 5-10 yritystä. Jokaisen pajan kesto on kolme tuntia. Ryhmälle avataan valmennuksen ajaksi suljettu keskusteluryhmä jossa he voivat jakaa ajatuksia ja kokemuksia pajojen välissä. Suositeltava valmennuksen pituus 3 viikkoa (1 paja/viikkoa).

Valmentajat

Valmentajina toimivat 2020-luvun matkailualan suunnan näyttäjä Your Local Host yrittäjä Noora Kokko ja myynnin ja markkinoinnin asiantuntija Kasvumanageri Outi Syrjälahti.

Noora ja Outi Laukaassa Villa Luotolassa.

Ota yhteyttä ja kysy tarjous!