Mitä pienempi markkinointibudjettisi on sitä tarkemmin kannattaa suunnitella miten rahasi käytät.”