Kasvumanageri 4 vuotta

Lippu salkoon! Kasvumanageri täyttää tänään neljä vuotta!

Vuonna 2017 oli ajatuksena lähteä auttamaan yrityksiä tekemään parempaa markkinointia. Sen selvittäminen mitä ajatus käytännössä tarkoitti kesti ensimmäiset kaksi vuotta koska halusin tehdä sitä mitä asiakas tarvitsee enkä sitä mitä itse haluan. Seuraavien vuosien aikana focus on muuttunut asiakkaiden tarpeista lähtöisin kilpailuedun kirkastamiseen ja erottuvan liiketoiminnan rakentamiseen. Laaja aihe sisältää nykyisin myynnin, markkinoinnin, kansainvälistymisen, tuotteistamisen, kestävän kehityksen, palvelumuotoilun suunnittelua, valmentamista, koulusta ja konsultointia. Kaikkea tekemistä yhdistää digitaalisuus, mobiili, brändin rakentaminen, sosiaalinen media, verkkosivut ja verkkokauppa.

Kasvumanagerin vahvuudet ovat pysyneet vuosien aikana samana. Saamme eniten kiitosta ja kehuja siitä, että olemme lähellä asiakasta, puhumme asiakkaan kieltä, ymmärrämme asiakkaan haasteet ja osaamme ratkaista ne. Löydämme asiakkaistamme merkittäviä kilpailuetuja ja autamme heitä tuomaan ne esiin. Kasvumanagerin ympärille on rakentunut vuosien aikana vahva yritysten ja asiantuntijoiden verkosto jossa tehdään töitä yhdessä ja täydennetään toisten osaamista. Meitä yhdistää maalaisjärki, kokemuksen tuoma ammattitaito ja kääritään hihat -työasenne.

Miten tästä eteenpäin?

Tulevaisuudessa Kasvumanagereita tulee olemaan iso joukko. Kasvumanageri verkosto on entistä tiiviimpi ja kattavampi sekä Suomessa että ulkomailla. Autamme yhdessä asiakkaitamme menestymään.

Iso ja lämmin kiitos kaikille tarinassamme mukana oleville. Matka jatkuu!

Kuvaaja: Selldone

Vastaa