Tunnista oma kilpailuetusi ja menesty

Mikä on yrityksesi supervoima? Onko se jokin uniikki osaamisala jota ei muilla ole? Onko sinulla tuote jota ei kukaan muu myy? Ehkä se on teidän ylivoimainen asiakaspalvelu ja kyky kohdata asiakas? Yksi löytää oman asiakaskunnan ekologisten arvojen tai jonkin muun ideologian kautta. Toiselle on tärkeää työssä viihtyminen ja sitä kautta työhyvinvoinnin lisääntyminen joka näkyy hymynä suupielissä ja välittyy asiakkaille asti. Tunnista oma kilpailuetusi ja menesty tuomalla ne esiin.

Supervoima tuo sinulle kilpailuetua

Onpa keinosi erottautua mikä tahansa niin oletko muistanut kertoa ja näyttää sen asiakkaille? Törmään toistuvasti tähän samaan haasteeseen asiakkaitteni kanssa. Meillä on Suomessa upeaa osaamista ja hienoja osaajia, mutta unohdamme näyttää ja kertoa sen muille.

Työssä arki on usein niin kiireistä, että oman erinomaisuuden kertominen unohtuu. Ja moni tekee sen virheistä yleisimmän; aliarvioi omaa osaamista ja on itse oman osaamisensa suurin lyttääjä. Meillä jokaisella on SE JUTTU jolla pystymme erottautumaan muista ja löytämään omat asiakkaat ja omat yhteistyökumppanit.

Verkostoitumisen, uusasiakashankinnan, jälkimarkkinoinnin, rekrytoinnin, työssä viihtymisen ja oman osaamisen kehittämisen kannalta on tärkeää tunnistaa kuka minä olen. Ketä me olemme? Jos tunnistamme parhaat kilpailuetumme voimme rakentaa vahvasti erottuvaa brändiä oikeanlaisella viestillä oikealle asiakassegmentille.

Menestys lähtee sisältä ulospäin

Yritys on juuri niin houkutteleva kuin mitä se ulospäin näyttää. Siksi on tärkeää ensin tunnistaa yrityksen vahvuudet ja vasta sen jälkeen miettiä keinoja ja kanavia niiden esille tuomiseen. Tunnista oma kilpailuetusi ja menesty tuomalla vahvuutesi esiin. On myös tärkeää nostaa muutosprosessin keskiöön ihmiset joiden kautta muutos saadaan aikaiseksi.

Olemme huomanneet monen yrityksen ja organisaation kohdalla saman paniikkireaktion. Kun huomataan, että ”jotain pitäisi tehdä” niin todella monella on ratkaisuna laajentaa toimintaa. Nyt nyt jos miettii, että asiakaskunta laajenee, otetaan käyttöön uusia markkinointikanavia, uusia toimintatapoja, uusia tuotteita, uusia toimitustapoja jne. niin mitä tapahtuu. Pakka leviää käsiin.

Tiimiakatemian perustajan Johannes Partasen sanat ovat jääneet mieleeni. ”Kavenna tekemistä niin paljon kuin uskalla ja ota sen jälkeen vielä puolet pois.” Kasvumanagerin missio onkin tunnistaa asiakkaan kilpailuedut ja löytää keinot niidet esille tuomiseen. Autamme asiakastamme menestymään.

Ota yhteyttä niin etsitään teidän yrityksen kilpailuedut ja laaditaan suunnitelma niiden esille tuomiseen.

Tunnista oma kilpailuetusi ja menesty

Kasvumanagerin BrändiKlinikka on suunniteltu yrityksille ja organisaatioille jotka kaipaavat oman ydinviestin kirkastamista ja toiminnan tehostamista. Kasvumanageri tunnistaa kehittämisen paikat ja laatii suunnitelman kuinka tavoitteet täytetään.

Vastaa