Valmentava opettaja vai opettava valmentaja

Kaikessa yksinkertaisuudessaan jaan kasvun rakentamisen viiteen osaan; Johtavat ajatukset, Kasvustrategia, Kasvusuunnitelma, Operatiivinen työ eli arkinen toteutus ja Mittaaminen. Nämä viisi vaihetta muodostavat ketjun jossa jokainen osa-alue tarvitaan seuraavan osa-alueen määrittämiseen. Kun koko ketju on kuljettu läpi niin päästään mittaamiseen ja tiedetään onko onnistuttu vai ei. Jos ollaan niin hyvä. Jos ei olla niin tarkastellaan strategiaa, suunnitelmaa ja toteutusta. Yritetään etsiä syytä mistä kenkä puristaa.

Kasvumanagerin rooli

Kasvumanagerin rooli vaihtelee jokaisen asiakkaan kohdalla. Asiakkaan haasteesta riippuen rooli voi olla joko valmentajan tai opettajan rooli. Joskus tilanne vaatii roolien sekoittamista. Oikeilla kysymyksillä haastetaan asiakasta ajattelemaan laajemmin omaa toimintaa ja näkemään itse vastaukset. Valmiilla vastauksilla helpotetaan asiakkaan tuskaa ja nopeutetaan prosessia.

Jos asiakkaalta puuttuu johtavat ajatukset (visio, missio ja arvot) tai strategia ontuu niin Kasvumanagerin rooli on valmentava. Asiakasta autetaan kysymysten kautta määrittämään toiminnan raamit ja rakentamaan strategia niiden pohjalta.

Jos taas asiakkaan haasteena on suunnitelman puuttuminen niin kysymysten rinnalle nousee usein tarinat hyvistä ja huonoista kokemuksista. Kun on tehnyt töitä markkinoinnin parissa yli 20 vuotta on takkiin väkisin karttunut aika paljon onnistumisia ja epäonnistumisia. Tietoa siitä mikä toimii ja mikä ei toimi.

Valmentajan rooli muuttuu opettajan rooliksi siinä vaiheessa, kun asiakas siirtyy arkiseen toteuttamiseen tai työn tulosten mittaamiseen. Tässä kohtaa ei parane sekoittaa soppaa avoimilla kysymyksillä vaan asiakkaat tarvitsevat kysymyksiin suoria vastauksia; tarvitseeko meidän olla X somekanavassa? Mitä kysymyksiä asiakaskyselyyn kannattaa laittaa? Kuinka teemme lisämyyntiä nykyisille asiakkaille? Mistä löydämme hyvän valokuvaajan/somistajat/koodaajan? Onko meidän kotisivut hyvät? Miten saamme sitoutettua henkilökuntaa myynnin ja markkinoinnin parantamiseen? Mitä kannattaa huomioida uuden tuotteen lanseeraamisessa?

Katso kauas jotta näet lähelle

Moni asiakas hakkaa kiviä (lue tarina täältä) omassa arjessaan näkemättä mitä on rakentamassa. Minun tehtävä on auttaa heitä näkemään kuinka asiakkaat, henkilökunta ja yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä laadukkaiden tuotteiden parissa.

Valoa syksyyn!

Outi

P.S. Allekirjoittanut sai tänään postissa Tiimiakatemia Team Coach sertifikaatin osoituksena tiimivalmentajan tiedoista ja taidoista. Olen ikuisesti kiitollinen, että löysin tämän heimon kautta oppimisen ja valmentamisen ilon. Valmentava johtaminen on tuonut elämääni upeita ihmisiä ja antoi kipinän lähteä yrittäjäksi.

Vastaa